Nagrody dla lubelskich uczelni przyznane podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii INNO WINGS 2021

Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii INNO WINGS 2021, która odbyła się 14 października 2021 r. wyróżnionych zostało sześć wynalazków, stworzonych przez lubelskich naukowców, w tym:

  • w obszarze tematycznym High-quality food nagrodę EXCELLENCE otrzymał wynalazek „WAXO Innovative wax analyzer”, opracowany przez interdyscyplinarny zespół w składzie: prof. dr hab. Mariusz Gagoś, dr Marek Pietrow i dr Jan Wawryszczuk, reprezentujący Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;
  • w obszarze tematycznym Material technologies, production and logistics processes nagrodę SILVER otrzymał wynalazek Module system of pre-manufactured technology of concrete for the house”, opracowany przez zespół w składzie: dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka, prof. uczelni, mgr. inż. arch. Wojciech Jabłoński, dr inż. Marcin Górecki, dr inż. Łukasz Jabłoński, reprezentujący Politechnikę Lubelską;
  • w obszarze tematycznym Green economy nagrodę EXCELLENCE otrzymał wynalazek System and a method of heat and cold storing in the electric vehicles”, opracowany przez zespół w składzie: dr inż. Dariusz Zieliński, mgr. inż. Karol Fatyga, mgr. inż. Bartłomiej Stefańczak, reprezentujący Politechnikę Lubelską, natomiast nagrodę GOLD w tym obszarze otrzymał wynalazek Method for extraction of metabolites from plant material and the use of a natural deep eutectic volatile mixture for extraction of plant metabolites”, opracowany przez zespół w składzie: dr hab. Maciej Strzemski, prof. uczelni, prof. dr hab. Magdalena Wójciak, dr hab. Sławomir Dresler, prof. uczelni, prof. dr hab. Ireneusz Sowa, reprezentujący Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
  • w obszarze tematycznym Healthy society nagrodę BRONZE otrzymał wynalazek Innovative system of respiratory system protection”, opracowany przez dr hab. inż. Bernarda Alfreda Połednika. prof. uczelni, reprezentującego Politechnikę Lubelską;
  • w obszarze tematycznym Digital Society nagrodę GOLD otrzymał wynalazek Digitally controlled inclined rolling mill„, opracowany przez zespół w składzie: prof. dr hab. inż Zbigniew Pater, dr hab. inż. Janusz Tomczak, dr inż. Tomasz Bulzak, reprezentujący Politechnikę Lubelską oraz spółkę Parker Hannifin.

Pełna lista przyznanych nagród dostępna na stronie innowings.pl.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!