Lubelska Akademia WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, największa niepubliczna uczelnia w regionie zainaugurowała wczoraj rok akademicki 2022/2023 pod nową nazwą Lubelska Akademia WSEI.

Dołączenie do grona uczelni akademickich było możliwe dzięki ewaluacji jakości działalności naukowej. WSEI dostała kategorię „A” w dyscyplinie naukowej informatyka oraz „B+” w zakresie ekonomii i finansów. Pozwala to uczelni na kształcenie w tych dziedzinach doktorantów. Wśród innych dobrych wiadomości jest również to, że od tego roku Akademia WSEI prowadzi dwa nowe kierunki: terapię zajęciową z rehabilitacją (licencjat) oraz jednolite studia magisterskie z fizjoterapii.