Lubelska Akademia WSEI pomyślnie przeszła przez proces oceny EUA-IEP (WSEI)

18 października 2022 r. Lubelska Akademia WSEI zakończyła z powodzeniem, trwający ponad rok, Program Oceny Instytucjonalnej IEP (Institutional Evaluation Programme) realizowany pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów EUA (European University Association).

Lubelska Akademia WSEI jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce, która pomyślnie przeszła przez proces oceny EUA-IEP i jest wśród sześciu uczelni Polskich, które dotychczas poddały się tej międzynarodowej procedurze ewaluacyjnej.

Proces oceny rozpoczął się latem 2021 r. od złożenia wniosku o rejestrację Akademii WSEI – wtedy jeszcze pod nazwą Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – w EUA-IEP. Po akceptacji wniosku Komitet Sterujący EUA-IEP powołał sześcioosobowy Zespół Ewaluacyjny składający się z doświadczonych pracowników sektora szkolnictwa wyższego z różnych krajów Europy, który dwukrotnie odwiedził Akademię WSEI – na początku i w połowie 2022 r. Podczas wizyt zespół całościowo oceniał Akademię, spotykając się z przedstawicielami różnych grup związanych z Uczelnią – władzami, pracownikami, studentami, pracodawcami – w tym przede wszystkim z powołaną w Akademii grupą zadaniową ds. przygotowania raportu samooceny. Efektem analiz i rozmów przeprowadzonych przez Zespół Ewaluacyjny jest końcowy raport oceny instytucjonalnej EUA-IEP, który zawiera diagnozę ewaluacyjną i wynikające z niej rekomendacje oraz potwierdza pomyślne zakończenie procesu oceny.

European University Association (EUA) to organizacja zrzeszająca ponad 800 uniwersytetów i 33 narodowe konferencje rektorów z 48 europejskich krajów. Oprócz programu ewaluacyjnego, EUA inicjuje projekty i eventy łączące stowarzyszone uniwersytety. Uważana jest też za organizację mającą wpływ na kształt europejskich polityk w zakresie kształcenia i badań. EUA została powołana do istnienia w 2001 r.

Źródło: WSEI.

Misją Programu Ewaluacji Instytucjonalnej (IEP) jest wspieranie instytucji i systemów szkolnictwa wyższego w rozwijaniu ich strategicznego przywództwa i zdolności do zarządzania zmianami poprzez proces dobrowolnej ewaluacji instytucjonalnej. Program został uruchomiony w celu wspierania instytucji typu HEI (Higher Education Institutions) w wypełnianiu ich odpowiedzialności za ocenę i poprawę jakości ich własnych działań. Program IEP jest wpisany do Europejskiego Rejestru Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym oraz jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym. Do tej pory przeprowadzono w ramach programu 440 ewaluacji na świecie (w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej), w tym zaledwie kilka w Polsce.

Źródło: WSEI.