Lubelscy naukowcy na prestiżowej liście najlepszych badaczy z całego świata

Lista TOP 2% zawiera nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Opracowywana jest przez analityków z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwa Elsevier oraz firmy analitycznej SciTech Strategies. Ocenie podlega cały dorobek naukowy badaczy wg indeksu bibliometrycznego, uwzględniając takie kryteria jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań i miejsce na liście autorów.

Według Profesora Jerzego Duszyńskiego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk:

Lista TOP 2% 2019 jest poważną i wiarygodną próbą zidentyfikowania światowej elity naukowej.
 

W rankingu znalazło się 15 naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 9 z Uniwersytetu Medycznego, 7 z Politechniki Lubelskiej oraz 4 z Uniwersytetu Przyrodniczego.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 • prof. dr Jean Poesen
 • prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
 • prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
 • prof. dr hab. Patryk Oleszczuk
 • prof. dr Jaco Vangronsvelda
 • prof. dr hab. Zbigniew Hubicki
 • prof. dr hab. Emil Chibowski
 • prof. Andrzej Dąbrowski
 • prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk
 • prof. Dr hab. Stefan Sokołowski
 • prof. dr hab. oman Leboda
 • dr hab. Jerzy Dudek
 • prof. dr hab. Zbigniew Krupa
 • prof. dr hab. Krzysztof Woliński
 • dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska

Uniwersytet Medyczny

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Bełtowski
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Czuczwar
 • prof. dr hab. n. med. Waldemar Turski
 • prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki
 • prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała
 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska
 • Prof. dr. hab. Edward Soczewiński
 • prof. dr hab. n. farm. Monika Waksmundzka-Hajnos
 • dr hab. n. farm. Tomasz Tuzimski

Politechnika Lubelska

 • prof. dr hab. Marek Kosmulski
 • prof. dr hab. Keshra Sangwal
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski
 • dr hab. inż. Grzegorz Golewski
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik
 • dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz

Uniwersytet Przyrodniczy

 • prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
 • prof. dr hab. Marta Kankofer
 • prof. dr hab. Joanna Matysiak
 • dr Jacek Gawroński

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pełny ranking TOP 2% dostępny jest na stronie data.mendeley.com.