LFN w finale konkursu Popularyzator Nauki 2022

Kapituła konkursu „Popularyzator Nauki 2022″po raz kolejny doceniła Lubelski Festiwal Nauki – przedsięwzięcie znalazło się w finale ogólnopolskiej inicjatywy. Rada oceniła pozytywnie wysiłki organizatorów na rzecz popularyzowania nauki i badań naukowych w społeczeństwie.

Festiwal jest największą cykliczną imprezą upowszechniającą naukę na Lubelszczyźnie i w regionach ościennych. Ze względu na ilość uczestników znajduje się w pierwszej trójce najbardziej znaczących tego typu wydarzeń w Polsce. Dotychczas w Lublinie odbyło się 18 edycji LFN, w których łącznie zostało zaprezentowanych 16 566 projektów (razem z preedycją 16 629 projektów) z różnych dziedzin nauki, a także sztuki.

Podpisanie deklaracji o powołaniu Lubelskiego Festiwalu Nauki miało miejsce 21 maja 2004 r. Dokument sygnowało pięciu rektorów lubelskich uczelni (UMCS, KUL, UM, UP, PL) oraz dyrektor Instytut Agrofizyki PAN. Dało to początek największej imprezie popularnonaukowej na Lubelszczyźnie na trwale wpisanej w przestrzeń społeczną i kulturową miasta Lublin oraz całego regionu. Ideą deklaracji było ustanowienie cyklicznej imprezy promującej z jednej strony dorobek akademickiego Lublina, z drugiej zaś ukazującej naukę „od kuchni” jako źródło inspiracji i klucz do wielkiej przygody.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami LFN zamieszczonymi na YouTube oraz FB.