8 edycja Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors

Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors jest organizowaną od 8 lat jedną z największych konferencji naukowych dla studentów kierunków medycznych, młodych lekarzy i doktorantów w regionie. To wydarzenie o profilu edukacyjno-naukowym pozwala zarówno na postawienie pierwszych kroków w środowisku naukowym dla osób mało doświadczonych, jak również na budowanie dorobku badaczy z większym doświadczeniem. Wydarzenie sprzyja edukacji przyszłych oraz obecnych pracowników służby zdrowia oraz rozwojowi przyszłych pokoleń społeczności akademickiej. Kongres ma status konferencji międzynarodowej – w poprzednich latach udział w nim wzięli uczestnicy reprezentujący ośrodki z Bangladeszu, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Brazylii, Francji, Gruzji, Grecji, Indii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Meksyku, Rosji, Rumunii, Ukrainy oraz Węgier.

W dniach 18-20 listopada 2021 r. odbędzie się 8. edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors” organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wydarzenie skierowane jest zarówno do studentów kierunków medycznych, jak i młodych lekarzy i doktorantów z całego świata. Wydarzenie będzie przeprowadzone w formie hybrydowej. Głównym językiem Konferencji jest język angielski.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Prezydent Miasta Lublin oraz Wojewoda Lubelski. Z roku na rok na Konferencji pojawia się coraz więcej sesji tematycznych, dzięki czemu jest ona konferencją interdyscyplinarną .Organizatorom przyświeca jeden cel – dać młodym naukowcom szansę zaprezentowania swoich zainteresowań, wymiany doświadczeń i poszerzania kompetencji. Kongres jest nie tylko konkursem o Grand Prix, ale przede wszystkim wydarzeniem, które pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową Konferencji, bądź fanpage na Facebooku.

Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich (ob. Program Lublin Akademicki).