O współpracy badawczo-rozwojowej UMCS, Gminy Lublin, MPWiK i spółki Nexbio

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Gmina Lublin, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oraz spółka Nexbio 26 kwietnia 2021 r. podpisały umowę o współpracy badawczo-rozwojowej. Jej przedmiotem są wspólne prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące wykrywania zagrożeń dla człowieka i środowiska, w tym w szczególności analiza i monitoring biologiczno-chemiczny lubelskich ścieków pod kątem obecności w nich wirusa SARS-CoV-2.

– Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni, uczestnicząc w takiej inicjatywie, która skupia różne dziedziny naszego życia zarówno przedstawicieli gminy Lublin, jak i prywatne przedsiębiorstwa, jak i MPWiK lubelski i oczywiście nasz uniwersytet, a konkretniej Instytut Nauk Biologicznych. My dysponujemy przede wszystkim ogromną wiedzą merytoryczną w zakresie drobnoustrojów, mikroorganizmów, które mogą bytować w ściekach. […] pomyśleliśmy, że byłoby idealnie, gdyby tę wiedzę oraz możliwości, jakie daje nam powstanie takiego porozumienia, wykorzystać w sposób bardziej praktyczny, czyli na przykład do monitorowania ścieków pod kątem zagrożeń mikrobiologicznych, a zwłaszcza wirusologicznych. Dodam, że taka inicjatywa już jest obowiązująca w niektórych krajach europejskich, na przykład w Skandynawii, Finlandii czy Szwecji, a także w Belgii, gdzie rutynowo prowadzi się badania mikrobiologiczne, wirusologiczne ścieków, których wyniki przynajmniej na kilka dni poprzedzają wystąpienie zachorowań u ludzi […]. Tak więc liczymy bardzo gorąco na tę współpracę, oferujemy nasze własne możliwości merytoryczne, intelektualne, a także park maszynowy, aparaturowy, dzięki któremu możliwe będzie monitorowanie nie tylko wirusologiczne, ale także toksykologiczne, ponieważ ta współpraca opiera się na monitorowaniu środowiska i naszego otoczenia – wyjaśnia prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska.

Więcej: aktualności UMCS