Sukces lubelskiego naukowca, twórcy ortofotomapy Lublina 1939-1945 – dr. Jakuba Kuny (gisplay.pl)

Dr Jakub Kuna z Katedry Geomatyki i Kartografii UMCS stworzył historyczną ortofotomapę Lublina opracowaną z archiwalnych zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej, dostępną na stronie https://ortolub.umcs.pl/. Projekt lubelskiego naukowca powstał w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Zdjęcia pochodzą z archiwum National Archives and Records Administration (NARA) w USA, gdzie zgromadzono ponad 20 milionów zdjęć lotniczych, wykonanych przez niemieckie lotnictwo wojskowe Luftwaffe w okresie II wojny światowej. Archiwa … Czytaj dalej

Politechnika Lubelska otrzymała nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2020 w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych

Politechnika Lubelska otrzymała, drugi rok z rzędu, nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders Awards w kategorii Engineering and Technologies. Nagroda ta przyznawana jest uczelniom, które prowadząc swoje najnowsze badania wnoszą największy wkład w postrzeganie polskiej nauki na świecie, zarówno pod względem jakości badań, jak i ich umiędzynarodowienia. Ocenie poddano następujące wskaźniki: wzrost liczby publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań … Czytaj dalej

Nagroda Made in Poland 2021 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zdobył nagrodę Made in Poland 2021 za prowadzenie badań aplikacyjnych, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań do gospodarki oraz istotny wpływ na rozwój polskiego szkolnictwa wyższego. JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk odebrał przyznaną nagrodę podczas uroczystej Gali, zorganizowanej w ramach II edycji Kongresu „Made in Poland”, organizowanego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości w dniach 1-2 lipca 2021 r. w Berlinie. Celem Kongresu jest eksponowanie potencjału polskich producentów, … Czytaj dalej

Młode badaczki z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na liście laureatów programu START 2021, realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej!

W ramach Konkursu stypendialnego START 2021, spośród 1034 zgłoszeń wybranych zostało stu najlepszych młodych naukowców, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wśród stypendystów programu START 2021 znalazły się dr Karolina Okła oraz dr n. farm. Paulina Kazimierczak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, reprezentujące dziedzinę biologia medyczna. Dr Paulina Kazimierczak z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii w pracy badawczo-naukowej zajmuje się tworzeniem nowatorskich biomateriałów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie regeneracyjnej, … Czytaj dalej

Miasto Lublin uruchomiło nowy instrument wsparcia lubelskiego środowiska akademickiego – Program Visiting Professors in Lublin

Prezydent Miasta Lublin, w drodze zarządzenia uruchomił nowy program wsparcia skierowany do uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych, zlokalizowanych na terenie miasta, który przyczynić ma się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia lubelskiego środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina. Program przyjął nazwę Visiting Professors in Lublin. Program Visiting Professors in Lublin jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin, zainspirowaną działaniami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach … Czytaj dalej

Rozmowa z dr hab. inż. Tomaszem Cholewą, prof. uczelni – laureatem Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

W dniu 19 lutego 2021 roku otrzymał Pan Profesor Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Od kogo i w jakim momencie dowiedział się Pan Profesor o wygranej? Jaka była wtedy pierwsza myśl Pana Profesora? O przyznanym wyróżnieniu dowiedziałem się podczas oficjalnej Gali online, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 19 lutego 2021 roku. Kilka dni wcześniej dostałem na nią zaproszenie, co dało … Czytaj dalej