Lubelskie uczelnie w światowym rankingu The Center for World University Rankings (CWUR) 2023-2024!

Z przyjemnością informujemy, że dwie lubelskie uczelnie publiczne – Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znalazły się wśród najlepszych uczelni sklasyfikowanych w opublikowanym 15 maja br. światowym rankingu The Center for World University Rankings (CWUR) za rok 2023-2024. W zestawieniu Uniwersytet Medyczny w Lublinie uzyskał 1465 miejsce wśród sklasyfikowanych 20 531 światowych uczelni. Uczelnia została oceniona w obszarze dotyczącym badań naukowych, gdzie … Czytaj dalej

Przed nami nabór do II edycji Programu Visiting Professors in Lublin!

Jednym z priorytetowych celów rozwojowych w zakresie akademickości Lublina jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia lubelskich uczelni. Obecność zagranicznych naukowców jest istotnym czynnikiem budującym nie tylko rangę uczelni, ale również prestiż miasta. Program Visiting Professors in Lublin, skierowany do uczelni wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z siedzibą w Lublinie, ma na celu ich wsparcie w zapraszaniu do Lublina wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, których działalność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań … Czytaj dalej