Światowej sławy neurolog prof. Axel Petzold z wizytą w Lublinie (TVP)

Mija 25 lat współpracy kliniki neurologii w Londynie z ośrodkiem lubelskim w zakresie neurologii i neurookulistyki. Lublin odwiedził prof. Axel Petzold – uznany specjalista w tej dziedzinie. Była to okazja m.in. do podsumowania dotychczasowej współpracpomiędzy lubelskim ośrodkiem i Londynem.

W wykładzie prof. Petzold odwołał się do ponad 20 letniej współpracy z prof. Konradem Rejdakiem. Profesor Petzold w Lublinie spotkał się także z rektorem Uniwersytetu Medycznego prof. Wojciechem Załuska oraz prorektorem profesorem Robertem Rejdakiem.

Pobyt prof. Petzolda w Lublinie związany był z wykładem głoszonym podczas VII konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Tematem debaty były m.in. metody diagnostyki i terapii chorób neurologicznych.

Spotkania były także okazją do omówienia planowanej dalszej współpracy londyńskiej kliniki z Uniwersytetem Medycznym. Światowej sławy neurolog profesor Petzold od dwóch dekad wytycza kierunki w badaniach nad mózgiem i nad układem nerwowym.

Relacja dziennikarska z tego wydarzenia na stronie TVP 3 Lublin.