Podsumowanie wizyty prof. Om Prakash Kharbanda na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

W dniach od 8 do 17 maja 2022 roku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie miał zaszczyt gościć wybitnego specjalistę w dziedzinie ortodoncji – Profesora Om Prakash Kharbanda z All India Institute of Medical Sciences w New Delhi w Indiach. Był to bardzo intensywny czas wykładów, spotkań, warsztatów, seminariów pełnych wymiany myśli i idei w zakresie profilaktyki ortodontycznej.

Prof. Om Prakash Kharbanda jest wybitnym klinicystą i naukowcem, stale przyczyniającym się do rozwoju ortodoncji na świecie. Łączy wiedzę z zakresu ortodoncji i zdrowia publicznego. Jest Kierownikiem Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo-Twarzowej w ramach All India Institute of Medical Sciences (New Delhi, Indie). Profesor jest Kierownikiem w Centrum Edukacji i Badań Stomatologicznych, Dyrektorem w Centrum Współpracy z WHO ds. Promocji Zdrowia Jamy Ustnej oraz Centrum Doskonałości Wdrażania Narodowego Programu Zdrowia Jamy Ustnej, był Kierownikiem Centrum Edukacji Medycznej, Technologii i Innowacji KL Wig (CMET-I.). Pełnił i pełni nadal wiele funkcji w instytucjach i zespołach ds. zdrowia jamy ustnej, wnosząc znaczący wkład w dziedzinie nauki, jaką jest stomatologia i ortodoncja.

Wizyta Profesora została zrealizowana przy wsparciu finansowym Gminy Lublin w ramach miejskiego Programu Visiting Professors in Lublin.

Źródło: UMLub
Źródło: UMLub

W ramach Wizyty na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Profesor OP Kharbanda wygłosił dwa autorskie wykłady popularnonaukowe skierowane do mieszkańców Lublina z zakresu profilaktyki ortodontycznej.

Podczas wykładów zostały omówione takie zagadnienia, jak: zdrowie jamy ustnej i choroby zębów, estetyka uśmiechu, pielęgnacja zębów mlecznych, oddychanie przez usta, chrapanie, ssanie kciuka, deformacje twarzy, czynniki warunkujące prawidłowy i nieprawidłowy typ twarzy, dobry i zły zgryz, rodzaje wad zgryzu, częstość występowania i zróżnicowanie rasowe, wpływ wad zgryzu na zdrowie jamy ustnej, implikacje psychologiczne, sposoby leczenia, diagnostyka ortodontyczna, postępowanie u dzieci rosnących z wadami zgryzu, leczenie aparatem ortodontycznym, kompleksowa ortodoncja bezekstrakcyjna i ekstrakcyjna, aktualne koncepcje: technologia cyfrowa w ortodoncji i innowacje.

Ponadto Profesor przeprowadził warsztaty autorskie ze studentami polskojęzycznymi i anglojęzycznymi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz warsztaty z młodzieżą szkolną z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie oraz Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie. Dzielenie się Profesora OP Kharbanda swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz uczniami lubelskich Liceów przyczyniło się do rozwoju potencjału edukacyjnego zarówno Uczelni, jak i całego miasta.

Profesor OP Kharbadna podczas swojej wizyty na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, przeprowadził też seminaria z kadrą naukowo – badawczą Uczelni. Była to doskonała okazja do nawiązania współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a All India Institute of Medical Sciences w New Delhi. Kadra naukowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mogła podczas seminariów autorskich prowadzonych przez Profesora poszerzyć swoją wiedzę o międzynarodowych trendach w zakresie problemów zdrowotnych jamy ustnej. Było to cenne i inspirujące doświadczenie dla zespołu pracowników Uczelni.

Źródło: UMLub
Źródło: UMLub

Bardzo ważnym elementem wizyty Profesora był Jego udział w charakterze eksperta w pracach badawczych w zakresie społecznego zagrożenia wynikającego z epidemiologii wad zgryzu. Miało to na celu zapoczątkowanie międzynarodowej współpracy naukowo–badawczej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a All India Institute of Medical Sciences w New Delhi. Profesor OP Kharbanda pełnił podczas tych prac nadzór merytoryczny nad przygotowywaniem wstępnego projektu badań populacyjnych, czego następstwem w przyszłości będzie przygotowanie publikacji naukowych w cenionych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Ponadto Profesor zorganizował spotkanie online z badaczami z New Delhi, mające na celu zapoznanie polskich ortodontów z autorskim programem analizy cefalometycznej.  

Organizacja wizyty Profesora przyczyniła się do wymiany myśli, idei i doświadczeń pomiędzy naukowcami lubelskich uczelni wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych a zaproszonym zagranicznym gościem w zakresie profilaktyki ortodontycznej.

Źródło: UMLub
Źródło: UMLub
Źródło: UMLub